Workshops &
Föreläsningar

Paneler och
framträdanden

I över 15 år (!) har jag hållit kurser, föreläsningar och workshops, huvudsakligen med fokus på serieteckning och manga (japanska serier). Mina populäraste kurser lockar ofta till sig deltagare i mellan- och högstadieåldrarna, men jag undervisar även för gymnasieåldern och uppåt.
Vid det här laget har jag rest över hela landet och fått möjligheten att besöka och arbeta med bland annat grund- och gymnasieklasser, fritidsgårdar, bibliotek, lärarutbildning-temadagar, seriefestivaler och därtill ett par möhippor!

Söker ni ett skräddarsytt kurs-/workshopupplägg går det fint att fråga mig direkt via hemsidans kontaktformulär. Under fliken CV kan ni läsa om tidigare uppdrag.

Workshop på distans

Ett nytt tillskott bland uppläggen är mina distansworkshops, där workshopen hålls helt över nätet. För skolor, fritidsgårdar, mindre sällskap och liknande innebär detta att jag kan besöka er direkt från min ateljé! Mer finns att läsa längre ner.

De vanligaste uppläggen som jag erbjuder är följande (ni kan klicka på en specifik länk för att hoppa direkt till den sektionen, längre ner på sidan).

Framträdanden

 


Grundläggande manga– eller serieworkshop


1,5–2,5 h med paus i mitten. Högst 15 deltagare.

Mitt mest populära kursupplägg. Grunderna i teckning tas upp varvat med lite kuriosa om antingen japans seriekultur (om tyngden ligger på manga) eller olika teckningstekniker eller seriesymboler, beroende på workshopens inriktning. Deltagarna får under lektionens gång övningar att genomföra på plats.

Lämpligt för åldrarna 10 år och uppåt. 

Detta workshopupplägg går igenom förenklad anatomi, rörelsedynamik, sinnesstämningar, samt hur man får volym och tyngd i sina figurer. Gruppen går tillsammans igenom övningarna steg för steg.

När kursen fokuserar på manga inleder jag kursen med en liten genomgång om de japanska seriernas historia, hur de publiceras och vad de kommit att bli idag. När workshopen har fokus på serier i största allmänhet lägger jag tonvikt på olika serieformat och -traditioner. I båda uppläggen kan förenklat storyupplägg och grundläggande dramaturgi flikas in – deltagarna uppmuntras använda detta för att utveckla sina egna figurer.

Arbetsmaterial som behöver finnas på plats är ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, sudd och pennvässare. Dessutom bör det finnas en whiteboard tillgänglig för teckningsdemonstrationer, samt en projektor eller motsvarande lösning för att visa upp presentation/bildspel under workshopens gång.
Jag har möjlighet att visa upp exempelbilder (för genomgång av teckningsövningarna) från medtagen iPad (med konverteringsdosa för HDMI- eller VGA-sladd). På begäran tar jag även med utskrivningsbara övningsstenciler samt referensböcker/-tidningar som deltagarna kan bläddra i.


Avancerad manga- och serieworkshop

Cirka 2,5–3 h med paus i mitten. Högst 15 deltagare.

Den här kursen tar mer ingående upp teknik och hantverk och ger deltagarna möjlighet att arbeta med serietecknarmaterial såsom olika typer av tuschpennor, tuschstift, elfenbenskartong/bristolpapper, korrigeringspennor och screentone-rasterark (som skärs ut med hjälp av en skalpell och appliceras genom att gnuggas på plats). Genomgång med digitala verktyg är också möjlig.

Rekommenderas för något äldre deltagare, förslagsvis 12 år och uppåt.

Avancerad workshop ger deltagarna mer ansvar och låter dem ta sig an uppgifter i flera steg, samt erbjuder en fördjupning i dramaturgi och bildmanus. Ohålade A4-skrivarpapper, blyertspennor, sudd och pennvässare, samt projektor (eller motsvarande lösning) behövs finnas på plats. En schablon-materialkostnad kan tillkomma för serieteckningsmaterial som införskaffas inför kursen.

Jag har möjlighet att visa upp exempelbilder (för genomgång av teckningsövningarna) från medtagen iPad med konverteringsdosa för HDMI- eller VGA-sladd. På begäran tar jag även med övningsstenciler samt referensböcker/-tidningar som deltagarna kan bläddra i.


Manga– eller serieworkshop: Fortsättningskurs

1,5–3 h (beroende på upplägg) åt gången. Gruppstorlek kan variera.

Populärt upplägg för skolor, kulturhus och fritidsgårdar. Workshopen delas upp i två eller flera delar så att deltagarna har tid att fundera ut story- och bildlösningar och jobba vidare själva mellan tillfällena. Detta är fördelaktigt om deltagarna förväntas skapa en egen serie (exempelvis för en utställning, tidning, etc.) som kräver att de arbetar självständigt.
Arbetsblad med inspiration och övningar kan delas ut, och om projektet genomförs i grundskolan kan workshopsen vävas in i ämnena (som bild, språk, SO, m.m.).

Deltagarnas ålder kan vara från 10 eller 12 år beroende på nivå och material (eventuell materialkostnad tillkommer).

Som nämnts i tidigare kursbeskrivningar bör papper, pennor, sudd och pennvässare finnas på plats, såväl som whiteboard och projektor med möjlighet att visa presentation för gruppen. Om arbetet är tänkt att mynna ut i en slutprodukt är det också bra om det finns kopiator eller likande tillgänglig.

Detta kursupplägg kan justeras beroende på antal workshoptillfällen, deltagarnas ålder och gruppens storlek. Jag har möjlighet att visa upp exempelbilder (för genomgång av teckningsövningarna) på projektor eller skärm via medtagen iPad.


Workshop på distans

Cirka 1,5–2 h med paus i mitten. Antal deltagare kan variera.

Är det svårt att genomföra en workshop på plats? Inga problem! Denna workshop hålls direkt från min ateljé – var deltagarna än befinner sig. Fokus kan ligga på grundläggande eller mer avancerade tekniker, serie-och bildberättande, olika verktyg samt möjliggör direkt feedback till hemmet eller klassrummet.
Genomgång med digitala verktyg är också möjlig.

Rekommenderas vid distansundervisning för något äldre deltagare, förslagsvis 13 år och uppåt.
För länk mot klassrum med närvarande pedagog funkar 10 år och uppåt.

Digital workshop – workshop på distans – kan genomföras med samtliga upplägg och anpassas för deltagarnas förutsättningar. Den stora skillnaden är att deltagarna kopplar upp sig över ett mötesverktyg såsom Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet, och där tar del av workshopen och tecknar parallellt med instruktioner. Jag finns även tillgänglig för feedback (formen kan dock variera beroende på föredraget mötesverktyg) under workshopens gång.

Varje deltagare behöver ha tillgång till A4-skrivarpapper, blyertspennor, sudd och pennvässare, workshopen kan genomföras även som distansundervisning, då varje deltagare arbetar hemifrån. För yngre workshopdeltagare (mellanstadiet) finns möjlighet att koppla upp klassrummet och genomföra workshopen på länk via projektor eller smartboard.

Enklare arbetsmaterial finns tillgängligt att jobba vidare med i klassrummet eller hemma.

Workshop2015-04-ansiktsdrag-ver2Notera att dessa kursupplägg inte nödvändigtvis behöver vara definitiva, och att olika kurser går att kombinera. Det finns även möjlighet till mängdrabatt, vid beställning av flera workshops vid samma tillfälle. För skolor (eller snarare, skolornas huvudmän) finns även möjligheten att söka medel från Skapande Skola för att kunna genomföra exempelvis ett serieprojekt i flera delar.

För prisuppgifter och frågor, kontakta mig via e-post eller via webb-formulär. För ett urval av platser där jag hållit kurser och workshops, besök gärna mitt CV.


Föreläsningar & diskussionspaneler

Offentliga framträdanden inför publik – slutet sällskap eller öppet för allmänheten.

Jag har vid flertalet tillfällen deltagit i scenframträdanden eller medverkat i mediasammanhang i egenskap av expert, som paneldeltagare, organisatör eller moderator av debatter & samtal.

Mina specialområden berör främst tecknade serier, manga, animation, narrativ bildkonst, och kanske framför allt den svenska seriescenen. Jag har även ett stort intresse av populärkulturella troper i största allmänhet, och hur de implementeras i berättelser riktade till en ung publik.

Läs mer om mina tidigare uppdrag under fliken CV.

Framträdanden i urval

  • Författarsamtal om kreativ process och serier på Vallentuna bibliotek (2022)
  • Digital föreläsning: ”Den svenska seriescenen idag" för Konstföreningen vid Public Service (2021)
  • Digital föreläsning & samtal: X 3 bildskapare om skoluppdrag, för Illustratörcentrum (2020).
  • Föreläsning på Glasdagen hos Glasbranschföreningen, om arbetsprocess och arbete med digitala illustrationsverktyg (2020).
  • Scensamtal med mangaskaparen Fumiyo Kouno tillsammans med Stef Gaines & Jaqueline Berndt, i samband med Stockholms Internationella Seriefestival 2018.
  • "Twisting the mundane to the fantastical: Manga influences in western comics narrative" på Kräftriket, Stockholms Universitet, som en programpunkt på International Academic Conference – Manga, Comics and Japan: Area Studies as Media Studies (2018).