Efterlängtad tecknarstrecka

Vägen dit var smockad, men i början av sommaren var alla roliga hinder undanröjda; jag hade äntligen nått fram till en punkt som varit efterlängtad sedan länge. Det var dags att skapa serier. Och jag var redo. 

Sitt still i båten

Jo, jag vet. Det blev glest på inläggsfronten igen. Våren är en nyckfull period, vilket i år innebar att saker blev betydligt lugnare än de brukar vara. Så, jag passade på att göra det som står längst fram i arbetsbeskrivningen: rita serier. Och det fick jag göra en stund i alla fall.